FANDOM


Tenchi Koganei
Tenchi Koganei
Name Tenchi Koganei
Kanji 虎金井 天智
Romaji Koganei Tenchi
Gender Male
Age 12
Status Alive
Affiliation Koganei clan
Relatives Souten Koganei (father)

Tenka Koganei (brother)

Tenga Koganei (brother)

Tenrei Koganei (brother)

Tenten Koganei (sister)

Debut
Manga Chapter 23
Anime Episode 17
Voices
Seiyū Shizuka Ishikawa
Tenchi Koganei(虎金井 天智 Koganei Tenchi ) is the youngest son of Souten Koganei. He is the brother to Tenka Koganei, and the foster brother of Tenga Koganei, Tenrei Koganei and Tenten Koganei.